เช็คสถานะการซ่อม


**หากสถานะของท่านแสดง " ซ่อมเสร็จเรียบร้อย " ท่านสามารถมารับสินค้าได้ที่ร้าน BBGUNSMITH
ID ชื่อผู้แจ้งซ่อม ชื่อปืนที่นำมาซ่อม ราคา สถานะการซ่อม
168 อาชวิน สิทธิคุณ M1911 500.00 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
167 อาชวิน M92F 250.00 กำลังซ่อม
166 อาชวิน M92F 700.00 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
165 M1911 กำลังซ่อม
164 อาชวิน Hicapa กำลังซ่อม
163 ธีรภัทร์ เพรชทอง Hicapa 300.00 กำลังซ่อม
161 ทวันดี มีเมตตรา Glock 250.00 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
160 สราญ สำราญใจ Hicapa 550.00 กำลังซ่อม
159 ธนาธร อินทวัน M92F 750.00 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
158 อุดมพร ใจเย็น Hicapa 350.00 กำลังซ่อม
157 รอุดม จมสมัย Glock 400.00 กำลังซ่อม
156 มินตรา วันดี M92F 750.00 ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
155 สมหมวย บัวชาย Hicapa 350.00 กำลังซ่อม
154 สมชาย เสริมสุข M1911 350.00 กำลังซ่อม